Vad är Lions?

lion-logo 

Lions Clubs International är världens största serviceklubbsorganisation. Vi har mer än 1,35 miljoner medlemmar i 46 300 klubbar runtom i världen.

Lions har en dynamisk historia.Lions grundades år 1917, och vi är mest kända för att bekämpa blindhet – det är en del av vår historia och även vårt arbete i dag. Men vi arbetar också i många olika slags samhällsprojekt – såsom att värna om miljön, ge mat till hungriga och hjälpa gamla och handikappade.

Lions tjänar ungdomen. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, såsom fredsaffischtävlingen, ungdomsläger och ungdomsutbyte samt Lions Quest.

Tillsammans hjälper vår stiftelse och Lions samhällen efter naturkatastrofer genom att tillgodose omedelbara behov såsom mat, vatten, kläder och mediciner, samt hjälpa till med långsiktigt återuppbygnadsarbete. 

Lionmedlemmarna är aktiva: Vårt motto är "Vi tjäna". Lions ingår i ett globalt servicenätverk, och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.

Detta är LIONS

Lions uppgift är "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan".

Lions finns i över 206 länder, i alla geografiska områden och har 13 000 medlemmar i Sverige organiserade i 500 klubbar.

Det finns inga gränser för Lions
Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancer- och barndiabetsforskningen i Sverige, och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen förInsamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har plusgiro 90 1948-0.

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)